Vi leverer tjenester til de største boligprodusentene i distriktet

Siden oppstarten i Januar 1989 har vi levert tømrertjenester for Kruse Bolig, Jadarhus, Favoritthus og mange flere.

I de senere år har vi i større grad konsentrert seg om å kjøpe tomteområder samt utvikle disse for produksjon og videresalg til sluttkunde. Vi skal bestrebe seg på å ligge i forkant av utvikling og bruk av energi besparende tiltak til boliger. Optimalisering av funksjoner og gode løsninger skal kjennetegne boliger utviklet av Sandnes Bygg AS. Boligene skal ha kostnadseffektive løsninger uten at det går på bekostning av god arkitektur. Uterommet vektlegges stor oppmerksomhet allerede i prosjekteringsfasen av boligene.

Virksomheten omfatter også kjøp og utvikling av tomteområder, samt prosjektering og bygging hvor kunden selv har tomt.

Vår lange erfaring, gode leverandører og dyktige fagfolk setter oss i stand til å tilby kvalitet slik at drømmen om et godt hjem kan realiseres på en trygg og god måte. Vi setter kvalitet foran kvantitet.

Vi har et nært samarbeid med distriktets beste arkitekter og godt kvalifiserte underleverandører.
Sentral godkjenning i tiltaksklasse 1. Formålet med sentral godkjenning er å sikre at foretaket som ansvarlig etter plan og bygningsloven som søker, prosjekterende, utførende eller kontrollerende har tilstrekkelige kvalifikasjoner til å ivareta kravene i plan og bygningslovgivningen. Kvalifikasjonsbedømmelsen skal baseres på en samlet vurdering av foretakets organisasjon, foretakssystem og faglig ledelses utdanning og praksis.
Sandnes Bygg AS har med bakgrunn av daglig leders lange erfaring og kompetanse fått sentral godkjenning i tiltaksklasse 1.

Det er i dag 12 fast ansatte tømrere. Administrasjonen består pr i dag av daglig leder Brit Skretting, driftsleder/prosjektleder Atle Skretting. Av de 12 ansatte tømrerne har 2 tømrere bestått eksamen til byggmesterpapiret. Bedriften er godkjent lærebedrift og har for tiden 1 lærling.

> Kontakt oss her